فرم درخواست همکاری با پرشین پارس فرم درخواست همکاری با پرشین پارس

اطلاعات استخدام
۱۳۹۸/۰۸/۲۸
مشخصات فردی
مرد   زن
/ /
ايراني   غير ايراني
متاهل   مجرد   متارکه   ساير
شخصي   استيجاري   ساير
اطلاعات تماس در مواقع ضروری
سوابق شغلي (از آخرين)
/ /
/ /
ریال
ریال
سوابق تحصيلي (ديپلم و بالاتر)
/ /
/ /
 
 
 
captcha بازخوانی تصویر