فرم درخواست همکاری با پرشین پارس فرم درخواست همکاری با پرشین پارس

اطلاعات استخدام
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
مشخصات فردی
مرد   زن
/ /  
ايراني   غير ايراني
متاهل   مجرد   متارکه   ساير
شخصي   استيجاري   ساير
اطلاعات تماس در مواقع ضروری
سوابق شغلي (از آخرين)
/ /  
/ /  
ریال
ریال
سوابق تحصيلي (ديپلم و بالاتر)
/ /  
/ /  
captcha بازخوانی تصویر